Spolupracujeme

Tlačiť

ZŠKP, o.z. spolupracuje s firmou SAVAMA engineering, spol. s r.o. pri organizovaní športových podujatí. www.savama.sk