Koncepcia MČ Petržalka k mladej generácii na roky 2010-2013

Tlačiť

Vážení predstavitelia a členovia neziskových organizácii v Petržalke,
obraciame sa na Vás s výzvou na spoluprácu v oblasti práce s mládežou v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Oslovujeme Vás v súvislosti so schválením koncepcie mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vzťahu k mladej generácii na roky 2010 - 2013 , schválenú miestnym zastupiteľstvom. Po prijatí tohoto dokumentu nás miestne zastupiteľstvo zaviazalo vypracovať realizačný plán koncepcie mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vzťahu k mladej generácii na roky 2010 -2011. Do plánu chceme zapracovať aj aktivity organizácii tretieho sektora, ktoré v spolupráci s MČ plánujú realizovať. V prílohe Vám preto posielame kompletný schválený materiál, kde v bode v 3.2 "Obsah realizačného plánu mestskej časti Bratislava-Petržalka vo vzťahu k mládeži" navrhujeme okruhy úloh súvisiacich s mládežou v Petržalke. Pokiaľ tu nájdete aj Vám blízke témy na ktorých chcete s MČ spolupracovať, budeme radi ak nám pošlete Vaše návrhy na konkrétnu spoluprácu.Rovnako pokiaľ by ste chceli navrhnúť nové témy, po zvážení ich tiež môžeme do realizačného plánu zaradiť.
Obraciame sa preto na Vás s ponukou na spoluprácu pri tvorbe, možnosti zapojenia i realizácie aktivít v rámci spomenutého dvojročného realizačného plánu.

Vaše reakcie očakávame do 30.04.2010 na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

S pozdravom
Dr. Robert Schnürmacher, oddelenie školstva, kultúry a športu
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
e-mail : Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. tel.: 02/68286831 www.petrzalka.sk

Dokument na stiahnutie: Koncepcia MČ Petržalka k mladej generácii na roky 2010-2013