image image image

Dotácia z obce

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

Informácia zverejňovanie dotácií:

  • V zmysle zákona  NR SR  č.  300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov  podľa § 18 ods. (5) Príjemca dotácií na šport z verejných zdrojov má povinnosť zverejniť každoročne na svojej internetovej stránke výšku a druh prijatých dotácií v štruktúre: dotácie od ministerstva, dotácie zo samosprávneho kraja, dotácie z obcí. Táto povinnosť je splnená aj vtedy, ak sú údaje zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup prostredníctvom príslušnej obce alebo športového zväzu. Táto povinnosť sa vzťahuje na príjemcov, ktorých príjem z dotácií prevýši v kalendárnom roku 1 000 000 slovenských korún.

Informácia o VZN -  dotácie z obce:

Aktuálny dátum

Pondelok, 27 September 2021