image image image

Vážení športoví priatelia,

dovoľujeme si vás osloviť touto stránkou „ Združenia Športových Klubov Petržalky, o. z.“, ďalej len ZŠKP, o. z. s úmyslom aktívne sa zapojiť do diania športu v najväčšej mestskej časti v Bratislave, Petržalke. Aj keď nám športovcom súčasná doba nepraje, neznamená to, že sa športu prestaneme venovať alebo naň zanevrieme. Práve naopak. Na znak toho, že chceme, aby sa šport v Petržalke nielen udržal, ale aj rozvíjal, a aby sa šport stal súčasťou života čo najviac občanov Petržalky, chceme pomôcť jednotlivým športovým klubom dostať sa na kvalitatívne vyššiu úroveň a začleniť sa svojimi výkonmi medzi elitu v danom športe. Naša pomoc a podpora spočíva predovšetkým vo vytváraní ekonomických, materiálno-technických a odborných podmienok športových odvetví. Budeme vyvíjať aktivity v presadzovaní investičných zámerov pri výstavbe športovísk a podporovať rozvoj športových aktivít občanov a mládeže. Chceme a vieme byť nápomocní pri riešení a presadzovaní návrhov v oblasti telesnej kultúry a športu vo vzťahu k orgánom územnej samosprávy a štátnej správy.

Ako bývalý aktívny športovec a súčasný predseda Združenia Športových Klubov Petržalky, o. z. budem aktívne presadzovať, aby športové kluby združené v ZŠKP, o. z. napredovali, ako materiálovo-technickým zázemím, tak športovými výkonmi.

Združenie Športových Klubov Petržalky, o.z. finančne podporila Mestská časť Bratislava–Petržalka, týmto sa chceme poďakovať pánovi starostovi Ing. Vladimírovi Bajanovi za prejavenú dôveru a podporu. Ďakujeme.Ing. Vladislav Čapček, predseda ZŠKP, o. z.


Aktuálny dátum

Pondelok, 23 Máj 2022